TILDELING AV FJERDE OG FEMTE HUS OG RENTVANNSYSTEM AV BYGGE PROSJEKTER I 2024

Vi har kartlagt og plukket ut de som har størst hjelpebehov på følgende steder:
1.RENTVANNSYSTEM.
A Rong landsby, Dakrong kommune ligger i høylandet i nær grensen mot Laos, og har 91 husstander med 455 innbyggere. Alle tilhører PA etnisk minoritet og 65 % av innbyggerne lever i fattigdom. Hovedvannkilden til daglig bruk er fra bekker som ligger 2 km unna boligområder. Bekken har ofte lite vann i tørketiden og mye forurensing fra Xe Pon-elva på grunn av gjødsling av jordbruksarealer. For å hjelpe folk her å få tilgang til ren vannkilde sponset ektefelle Ky Nguyen- Tram og deres venner i Hampton et rentvannsystem.
FJERDE HUS.

Ho Thi La Lai født i 1985 tilhører Van Kieu etniske minoritet og bor nå i Ly Ton landsby, Dakrong- Quang Tri. Hennes mann døde for 2 år siden etter en periode med sykdom, derfor ble hennes liv som allerede var vanskelig fra før enda tøffere. Nå er hun alenemor med 2 barn, med ustabil inntekt mangler de ofte mat i hverdagen. Hennes hus ble tatt av flommen og feid bort ned elva. Naboene har dyp medfølelse så de satte opp et lite midlertidig sted for dem som ly, men nå er det ødelagt og råttent.
Ky Nguyen- Tram og deres venner i Hampston sponset huset.

FEMTE HUS
Can Thi Tua født i 1982 og hennes mann født i 1979 har 5 unger sammen. Hennes mann lider av mental sykdom og hun selv har en muskelsykdom, så de kan ikke skaffe nok inntekter til familien. De tre første barna måtte slutte på skole og jobbe som innleide arbeidere for å hjelpe moren. Men siden de er ikke egentlig er store nok til å jobbe tjener de veldig lite. Huset de bor i nå er helt forfallent, veggene faller fra hverandre og når det regner er vannet overalt i huset.

Takke være Chương Jôn Đặng og Saigon Services sponset et nytt hus til familien.
På vegne av Phuc’sfond vil vi takke Ky Nguyen-Tram og deres venner og Chuong Jon Dang – Saigon Services som alltid støtter oss.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.