TREDJE RUNDE MED BEFARING OG OVERREKKELSE AV PENGER FOR BYGGEPROSJEKTER

Med hjelp av inntekter fra veldedighetskonsert i Hampton klarer vi å bygge 8 hus og 4 rentvannsystemer i år, dette er et rekord år med totalbudsjett på over 900.000.000vnd. I april og mai måned ble byggingen startet, og i dag var representanter for Phuc’sfond på besøk og overrekkelse av andre og tredje omgang til følgende prosjekter:

RENTVANNSYSTEMER:
1, rentvannsystem i A Rong landsby sponset av ektefelle Phong-Dai fra Hampton- gjennom veldedighetskonserten, med totale utgifter er 70-75.000.000vnd.

2, rentvannsystem i Ba Rau landsby sponset av Drammen fotballklubb, med totale utgifter er 70- 75.000.000vnd.

3, rentvannsystem i barneskole i Dakrong sponset av Liland skole fra Bergen, med totale utgifter 65-70.000.000vnd.

Omsorgsboliger :
1, huset til Ho Thi Tuc født 1993 fra A Ngo- Dakrong, sponset av Kristin Nguyen og hennes familie, med totale utgifter er 70-75.000.000vnd.

2, huset til Ho Thi La Lai født i 1985 fra Ly Ton – Dakrong, sponset av Ky Nguyen- Tram og hennes venner i Hampton- gjennom veldedighetskonsert, med totale utgifter er 70-80.000.000vnd.

3, huset til Ho Thi Dang født 1997 fra A Luoi kommune, sponset av Thuyen- Man Nguyen, Suong-Toan, Long-Thu og Phu- Co Connie Hoang-Mai, med utgifter er 70-80.000.000vnd.

Det var en glede for oss å se husene nesten ferdigstilt, uten deres støtte er det ikke mulig for oss å gjennomføre dette. Det har stort betydning for fattige folk og dem som ikke har tilgang til rent kildevann. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke Drammen fotballklubb, foreldre og elever ved Liland skole, Thuyen- Man Nguyen, Suong-Toan, Long-Thu og Phu- Co Connie Hoang- Mai og Kristin Nguyen og hennes familie, og spesielt takk til ektefelle Ky Nguyen-Tram og hennes venner i Hampton som alltid hjelper oss til å realisere vårt motto ‘ Help To Help’

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc