UT Å SJEKKE HUSBYGGINGS ARBEIDET , RENT VANNSARBEIDET OG LEVERE PENGER I TREJE OMGANG

Vi hadde tidligere informerte om vårt prosjekt i 2021 , vi bygger 7 huser og 3 vannsytemt til fattige folk som ikke har et tak over hodet og deres hus som er totalt forfalt og de stedene folk ikke har tilgang til rent vann. Totalt utgifter er : 671.000.000 vnd.

Etter flere turer på besøk og vurdering sakene i april- mai måned hadde vi kommet til en avgjørelse og postet opp:
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/1810378445809580
I mai og juni måned -2021 starte vi med bygging , men på grunn av covid-19 ble arbeidet forsinket . I dag Phuc”sfond var til stedet å levere penger for tredje omgang.Og dette gjelder for:

RENT VANNSYSTEM
Første rent vannsystem et i A doi landsby – Quang Tri .Dette er til 33 husholdninger og rundt 200 personer som skal benytte. Sponset av Quy Vi Yeu Thuong – Huan Huu Nguyen . Brønnen er 90-120m dybt med rensesystem og beskyttelse tak over .Totalt utgifter er 72.000.000 vnd.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/1796962803817811

Andre er i Đakrong – Quang Tri , til 118 husholdninger med 5.921 personer. Sponset av Kellie Le. Totalt utgifter er 72.00.000vnd.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/1785425201638238
Terje er i Mo O – Quang Tri til 165 husholdninger med 671 personer. Sponset av Hanna Nguyen og MTQ av Phuc’sfond.Totalt kostnad er 72.000.000vnd.
https://www.facebook.com/phucs…/.posts/1802328603281231

2 HUSER
Første tilhører Ho Thi Ran 34år , bosted : krong klang – Quang Tri. Huset ble bygget helt nytt med 65.000.000vnd kostnad.sponset 100% av Huong Dam
https://www.facebook.com/.phucs…/posts/178848926799849

Andre er til Ho Van Chung ( født.1993)og kone Ho Thi Hon( født.1993) bor i A Doi – Quang Tri. Huset ble bygd på dems egen tomt.Totalt kostnad er 65.000.000 vnd og sponset 100% av Michelle Nga Nguyen.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/1798640833650008.

Det er veldig rørende å se at husene er nå nesten ferdig og snart klar til bruk. Og tre rent vann systemt er også snart kan benytte .Vi regner med at alt blir ferdig i løpet av september . P vegne av Phuc’s fond og fattige folk takk til Quy Vi Yeu Thuong -Huan Huu Nguyen , Kellie Le , Huong Dam , Michelle , Hanna Nguyen og sponsorer som alltid med oss for å realisere ” HELP TO HELP”programmet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc