UT DELING MATPAKKER TIL DE MEST TRENGENDE PASIENTER FOR AUGUST.2022

I dag søndag 29.10.2017 har Phuc’s Fond med sponse fra familie til Nguyen van Du, Dương Hiền og Tuy Oanh Duong Thi vært på markedet for å handle og lage over 300 porsjoner mat så var vi på 2 sykehuset for å dele ut mer enn 300 matsporsjoner til de mest trengende som for tiden er under medisinsk behandling på sentralsykehuset i Hue, Vietnam.

Denne aktivitet har vidrevet siden mars 2012 med sponsing fra en vietnamesiske familie som bor i Brisbane, Australia, og hver måned har gruppen til Phuc’s Fond vært i aksjon. Tidlige om morgenen har de vært på markedet for å handle inn. Så lager de mat og pakke inn til over 300 porsjoner.

Dette er et nødvendig tiltak for å hjelpe de som mest trengende pasienter fordi Vietnam ikke har gratis medisinsk behandling, man må betale alle sammen fra medisin til mat, og ha med seg et familiemedlem som kan pleie seg under sykehusoppholdet, og dette er en stor belastning for de som er fattige fra før. Phuc’s Fond forsøker derfor å hjelpe de mest ramme pasienter.

Vi har det godt i Norge mens andre dele av i verden forsetter har behov forhjelp. Med 200 – 300 kr i måneden som fast bidra så kan du backe up Phuc’s Fond veldig mye så de kan hjelpe flere av dem som er i nød.
Vår takk går til Tien Nguyen, Dương Hiền – Tuy Oanh Duong Thi og alle har støttet oss så langt og vi trenger fortsatt din hjelp for å kunne bidra til å skape et bedre samfunn for mange under priviligerte.

Med vennlig hilsen
PHUC’S FOND.