UTDELING MÅNEDLIGE STIPEND TIL SKOLEBARNA FOR JULI.2021

Idag mandag 19.07.2021 var Phuc’s Fond gruppen i Huê på reise rundt for å dele ut månedlig stipend til de mest trengende skolebarna. Uten Phuc’s Fonds hjelp så hadde de ikke hatt sjansen til å forstette på skolen.

Hovedhensikten for Phuc’s Fond er å hjelpe foreldreløse barn som bor i barnehjem i Hue, Vietnam. Spesielt de to barnehjem Uu Dam og Duc Son som vi har vært involvert i gjennom mange år. Vi hjelper også folk i nødsituasjoner som oppstår pga. naturkatastrofer og ulykker. Ved siden av dette har Phuc’s Fond skaffet mange sponsorer som gir stipend til fattige skoleelever og studenter. Med disse stipendene hjelper vi dem med å fullføre sin utdanning uten fare for å måtte avbryte studiene av økonomiske årsaker.

Mange barna i Vietnam har ikke råd å gå på skole fordi alle må betale for skole ugift, bøker, ekstra undervisning..osv. Spesiel disse barna er rammet eller har ikke sjanse å skaff seg utdanning som de trenge for å start et nytt verdig liv sennere i samfunn:
-Barna fra fattige familie
-Foreldreløs barna som bor med fattige beste foreldre
-Etter bortgang av mor eller far så enslig mor/far kan ikke klar seg med ennom utgift…

Tusen takk til dere som være med å sponse og støtter opp slik at Phuc’s Fond kan gjennomføre de humanitære aktiviteter for de som trenger vår hjelp i nød og ikke minst kunne gi studenter og skoleelver en mulighet for å fullføre sin drømmer.

PHUC’S FOND