7 NYE FATTIGE ELEVER FÅR MÅNEDLIG STIPEND AV PHUC’S FOND

Tidligere har vi opplyst om stipend for skoleåret 2023/2024. Etter flere turer på besøk og undersøkelser, har vi nå til tross for stramt budsjett nå tatt inn 7 nye fattige elever til støtte fra programmet. Støtte er innvilget fra juli 2023.

Formålet med Thap Sang Uoc Mo stipend programmet er å støtte fattige elever fra barneskole til ut videregående skole. Disse elevene har stor risiko til å droppe ut av skolen. Vi håper at stipendet vil hjelpe barna å fortsette på skolebenken og kunne oppfylle sin drøm om utdanning. Og det gjelder for barn som har en av følgende situasjoner:
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.
Hver måned får barna besøk og tildeles stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Dette er et meningsfullt program og vi sørger alltid for at det kommer til god nytte.

Antallet elever som får støtte gjennom programmet har nå økt til over 70 elever. De fleste av elevene har sin egen fadder til å støtte seg med 600 000vnd hver måned, men for de som ikke har det ennå bruker vi midler fra velgjørere til å støtte dem. Vi støtter også klær og skolesaker ved skolestart og dagsturer. Totale utgifter til programmet er 8.000.000 vnd hvert år.

For å forstå mer om barnas tragiske hendelser, vennligst se gjennom bildene.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.