ANTALLET I THAP SANG UOC MO PROGRAMMET ER 80 NÅ.

vi har nettopp fått inn en ny fattig elev:
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02isJ42jNcS5Kubr1WoV7yig7ZyxjaWAz6wasS1tyfRyfwReQdJRrHtpxEmNwkd7dJl.
I dag mottok vi enda en som har en tragisk historie og trenger vår hjelpe. Dette gjelder: Nguyen Thi Ky Duyen født 2014 som går i 4 klasse. Tidligere levde hennes familie et normalt liv, begge foreldrene hadde jobb og klarte å forsørge hele familien. Inntil en tragisk dag i 2023 da de fikk sitt tredje barn, og alt ble snudd på hodet. Barnet var fra fødselen av alvorlig syk med mange forskjellige sykdommer som trenger i lang tids behandling på sykehuset. Moren måtte slutte på jobben for å være på sykehuset med barnet. De måtte selge alle sine verdier for å ha råd til sykehusbehandlingen, selv om de fikk dekket litt av forsikringen. Faren måtte alene ta seg av alt i hverdagen, mat, klær, skoleutgifter for KY Duyen og hennes søster som går i andre klasse. På toppen av alle sykehusutgifter ble dette en alt for stor belastninge for ham.
Da vi var på besøk satt Ky Duyen og hennes søster og gjorde lekser sammen. De var så uskyldige og blide uten å forstå alt det vanskelige familien står i nå. Vi har forståelse og skal støtte henne gjennom Thap Sang Uoc Mo programmet slik at hun kan forsette på skolen.
Tidlige i år har vi møtt moren på sykehus med barna ved vårt besøk og utdeling av gaver til syke barn pasienter:
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid02kp7GU61oSXo3fut19dVX2esh3GQsv9iWNLWpbH9kFxkZe6i65bcfzzStKrCmbEt9l
På vegne av Phuc’sfond takker vi til alle velgjørere som hjelper barna ut av fattigdom og bidrar til at barna får oppfylt sine rettigheter, takk for at dere alltid støtter oss i å oppfylle vårt ønske Help To Help.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.