BESØK OG GAVEUTDELING I VY DA-HUE

Etter flere turer med veldedige sommeraktiviteter fra Quang Tri til Thua Thien Hue, i dag 27.07.23 fortsatte vi turen til Vy Da, Con Hen, Hue byen.

Vy Da har den høyeste tettheten av fattig befolkning i Hue, og der Con Hen er kjent for sine rustikke retter. Stedet har vært i mange år under planlegging, derfor satser ikke folk her i området på husbygging. Ingen investeringer fra den lokale regjering heller, slik at folk som bor her har veldig lav levestandard.
I dag etter 24 år suspendert planlegging ble prosjektet avlyst, likevel i håp om at en dag ikke langt unna vil folk her føle seg trygge og investere mer slik at det forbedrer livet her.

100 gaver ble delt ut her i Con Hen. Mottakerne er eldre som har ikke barn til å ta seg av dem, loddselgere, blinde folk, hjemløse som tidlige bodde i båter og som har nå blitt bosatt, men fortsatt har problemer med å integrere seg i et nytt liv, og til sist 4 hjerneskadede barn som ble tatt med hit av mødrene.
Med 100 gaver i dag var det ikke nok, når den siste gaven ble delt ut var det fortsatt mange hender som strakk seg fram, dette er veldig trist, men vi er maktesløse. Gaver innhold er: vifte, ris, nudler, krydder, sukker, fiskesaus, soyasaus, frityrolje, vaskepulver og kontanter med verdi 700.000vnd.pr.

På vegne av Phuc’sfond retter vi en stor takk til alle bidragsyterne som har gjort dette mulig.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.