BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER DESEMBER 2023

I dag 19.desember, fleste av oss forbereder oss til julefeiring. Til tross for uværet i Hue nå har Phuc’sfonds medlemmer jobbet hardt i den siste uken med utdeling av månedlig stipend til fattige elever.
THAP SANG UOC MO stipend gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, det er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv.
Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden.

Hver måned får barna støtte 600 000 av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også skolesaker før skoleåret. Thap Sang Uoc Mo stipend har endret skjebnen til mange vanskeligstilte. Det vi ser tydelig er at de 80 elever som støttes av Phuc’sfond klarte seg veldig bra på skolen og har en lysere fremtiden i sikte.

Unntatt Thap Sang Uoc mo stipend har vi andre månedlig aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag senter, med utgifter 100 – 110 000 000 vnd i måned. Derfor trenger vi din støtte. Hjelpen er viktigere enn noengang.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc