BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER JUNI 2023

I dag 19.06.23 etter mer enn 2 uker jobbet vi hardt med utdeling av månedlig stipend til fattige elever, er jobben gjennomført. THAP SANG UOC MO stipend gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, det er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv.

Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden. Hver måned får barna støtte 600 000 av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte.

Thap Sang Uoc Mo stipend har endret skjebnen til mange vanskeligstilte. Det vi ser tydelig er at de 57 elever som støttes av Phuc’sfond klarte seg veldig bra på skolen og har en lysere fremtiden i sikte.
Unntatt Thap Sang Uoc mo stipend har vi andre månedlig aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag senter, med utgifter 75-85 000 000 vnd i måned.

Det blir heller ikke lenger til før vi reiser tilbake til hjemlandet og organisere sommerens veldedige aktivitet. Dette er et kostbar prosjekt som er i stort behov av hjelp fra støttespillere. Sammen med dere kunne vi lindre noe av smerten ved uheldige liv.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.