MÅNEDAVSLUTNING FOR MARS-2023

Aktivitetene i mars måned var utdeling av stipender, gaver til fattige husstander, matutdeling til pasienter, familiedag på sosialsentre og oppstart med bygging av 4 hus og 3 vannsystemer.

Regnskapets resultat viser underskudd i 2 måneder på rad. På bare 3 måneder hadde fondets driftsbudsjett et underskudd på over 80 milioner vnd. I april måned skal vi forsette med oppstart av ytterligere 4 hus til og planlegge humanitære aktiviteter for den kommende sommeren.

Uten sponsorene våre hadde ikke det vært mulig å gjennomføre dette. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke våre velgjørere som alltid støtter oss slik at vi kan lindre noe av smerten til uheldige folk.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.