TILDELING AV 3 SISTE HUS I BYGGE PROSJEKTER FOR 2024

Vi har tidligere informert om byggeprosjektene i 2024, fram til nå har vi startet opp med bygging av 4 hus og 3 rentvannsystemer. I dag delte vi ut ytterligere tre siste hus til fattige husstander og tilsammen har vi 7 hus og 3 rentvannsystemer i 2024 som skal ferdigstilles innen juli 2024.
De 3 siste ble delt ut til følgende familier:

1. Ho Thi Ngan født 1990 og tilhører den etniske gruppen Co To. Hennes ektemann døde etter en periode med sykdom og etterlot seg kone og små 3 barn. I tillegg måtte hun ta vare på svigerfar som er ufør og sitter i rullestol samt en svoger med mental sykdom. Uten fast jobb og med ustabile inntekter var det ikke så lett for henne å forsørge en familie med 6 medlemmer. Selv om hun har prøvd så godt hun kan er det tilsynelatende en umulig oppgave. En av hennes unger har fått støtte av Thap Sang Uoc Mo stipend siden 2013. Huset de bor i nå er falleferdig og ikke i stand til å bo i. Chương Jôn Đặng- Saigon Service har sponset huset til familien.

2. A lang Blop født 1953 tilhører Co Tu etnisk gruppe. Hans første kone døde for 10 år siden, etter det giftet han seg på nytt i igjen, men de har ingen felles barn. Alle barna fra tidligere ekteskap var blitt voksne og flyttet ut alle sammen og de har ikke så bra selv. Han har spedalsk sykdom og er avhengig av de små inntektene fra kona som jobber i åkrene både til mat og medisiner. Paret bor nå alene i et falleferdig hus og har ingen ting av verdi i huset, ikke en seng engang.

3. A lang Hoor født 1982 tilhører Co Tu etnisk grupp, han er gift og har 2 barn, en på 12 år og den andre 7 år gammel. De lever av jordbruk men tjener ganske dårlig, knapt nok til mat, klær og skolegang til ungene. Livet er veldig hardt, de tar det bare en dag om gangen. Å ha et ordentlig hus er bare en drøm for dem. Foreldrene fra begges side er også fattige så de kan nok ikke hjelpe.
De 2 siste husene er sponset av ektefelle Ky Nguyen – Tram og hennes venner i Hampton.
De resterende husene vil vi starte med bygging i april måned. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke våre velgjørere som alltid er med oss for å hjelpe alle som faller utenfor, og ekstra takk til Chuong- Saigon Service, ektefelle Ky Nguyen- Tram og hennes venner for deres bidrag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.