OPPSUMMERING: DET BLITT 3 RENTVANNSYSTEM OG 7 HUS I 2024.

Tidligere informerte vi om bygging av hus og rentvannsystem i 2024. I den siste tiden har vi fått inn mange tips om vanskeligstilte som er innenfor kravet til å få støttet hus. Etter mange turer på besøk og nærmere undersøkelser tok vi til slutt følgende avgjørelse:

RENTVANNSYSTEM :
– Den første tilhører Ba Rau landsby, Dakrong, Quang Tri provinsen, med 165 husstander og 671 mennesker. Brønnen bores ned på 90m- 150m dybde, med tank, filter, toalett, dusj, strømtilkobling og bølgeblikktak. Totale kostnader er 70- 75. 000.000vnd som er sponset av Drammen fotballklubb.
– Den andre tilhører A Rong landsby, Dakrong, Quang Tri provinsen med 91 husstander og 455 mennesker. Brønnen bores ned på 90m- 150m dybde, med tank, filter, toalett, dusj, strømtilkobling og bølgeblikktak. Totale kostnader er 70- 75.000 000vnd og er sponset av ektefelle Ky Nguyen- Tram og deres venner i Hampton.
– Den tredje tilhører barneskolen i Dakrong- Quang Tri. Skolen har 20 klasser med 38 lærer og 351 elever. Brønnen bores ned på 90m- 150m dybde, med tank, filter, strømtilkobling, bølgeblikktak og vi pusser opp toalett og vannrørledning. Totale kostnader er 65-70 000 000 vnd som er sponset av Liland Skole i Bergen.
Hus:
– Det første huset tilhører familien Ho Thi Dang født 1997. Huset skal bygges helt nytt med kostnad på 70-80 000.000vnd og er sponset av ektefeller Thuyen- Man Nguyen, Suong- Toan, Long-Thu, Phu- Co og Connie Hoang-Mai.
– Det andre hus tilhører ektefelle Can Thi Tua- Le Van Be. Huset skal bygges helt nytt med kostnad på 70-75.000.000vnd og er sponset av Chương Jôn Đặng- Saigon Services.
– Det tredje hus tilhører Ho Thi Ngan født 1990. Huset skal bygges helt nytt med kostnad på 75-100.000.000vnd og er sponset av Chương Jôn Đặng- Saigon Services.
– Det fjerde hus tilhører ektefelle Ho Thi Tuc- Ho Van Ten. Huset skal bygges helt nytt med kostnad på 70-75.000.000vnd og er sponset av Kristin Nguyen og hennes familie.
– Det femte hus tilhører Ho Thi La Hai født 1985. Huset skal bygges helt nytt med kostnad på 70-80.000.000vnd og er sponset av ektefelle Ky Nguyen-Tram og deres venner i Hampton.
– Det sjette hus tilhører A Lang Blop født 1953. Huset er sponset av ektefelle Ky Nguyen-Tram og deres venner i Hampton.
– Sjuende hus tilhører A Lang Hoor født 1982. Huset er sponset av ektefelle Ky Nguyen-Tram og deres venner i Hampton.

Byggeprossessen er planlagt slik:
-Fra April-2024 byggestart på alle bygninger.
– Slutten av mai og juni måned, befaring og overrekkelse av penger i andre og tredje omgangen.
– I juli overrekkelse til mottakerne.
På vegne av Phuc’sfond overrekker vi en stor takk til sponsorer som alltid bryr seg og støtter oss, slik at de vanskeligstilte får et ordentlig sted å bo og flere kan benytte seg av rene vannkilder.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.