OVERLEVERING AV KJÆRLIGHETS HUS OG UTDELING AV GAVER.

I dag 9. juli. 2022 var vi tilstede i Binh Tien for å overlevere huset til Ho Thi Thanh, og samtidig dele ut 50 gaver til vanskeligstilte her. På grunn av hennes tragiske livsituasjon ble hun utvalgt. Som nevnt tidligere har vi nevnt at: «Hun er 79 år gammel og er fra en etnisk gruppe i Hue.

Hun levde et normalt liv på inntekten fra sønnen sin. Han forsørget hele familien helt til han var involvert i en trafikkulykke i 2013 og mistet livet. Han etterlot en gammel mor, kona og tre små barn . De er hennes gode støttespillere etter at sønnen gikk bort. Men tragedien stopper ikke der. Svigerdatteren fikk senere kreft og døde 2 år etter.

Livet til Ho Thi Thanh og de tre barnebarna er enda tøffere enn før. Det eldste barnebarnet på 14 år har nå måttet slutte på skolen for å jobbe og forsørge familien. De to andre er foreløpig fortsatt i skolegang.
Kristin Nguyen sponset hele byggekostnadene på 65.000 000vnd. Men i tillegg fikk hun støtte fra den lokale regjeringen og kvinneforeningen med tomten. Huset er nå verdt mer enn 100.000.000vnd. Under overrekkelsen av huset til Ho Thi Thanh delte vi i tillegg ut 50 gaver til de ekstremt fattige i Binh Tien. Disse gavene har verdien på 37 500 000 vnd.

Det er en stor ære for å se et så flott hus som er ferdigbygget nå, vi er veldig glad på hennes vegne. Fra nå av har de et ordentlig hus å bo i. Tusen takk til Kristin Nguyen og den lokale regjering for deres bidrag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc