TAKK FOR DET GAMLE ÅRET SOM HAR GÅTT !!

Vi ønsker å takke alle for bidraget og den gode støtten i løpet av året som har gått. Det har vært et hendelsesrikt år med mange humanitære aktiviteter til de som trenger hjelp. Takk for at alle har vært med på å gjøre det forskjellige og vi ønsker deg og dine et riktig Godt Vietnawmesisk Nytt År.

THANK YOU FOR THE OLD YEAR THAT HAS BEEN GONE !!
We would like to thank everyone for their contribution and the good support during the past year. It has been an eventful year with many humanitarian activities for those in need. Thank you for everyone involved in making it different and we wish you and yours a very Happy Lunar New Year.

Phuc’s Fond Executive Board
Kirsten Lampe – Edel Kaland – Phuc Nguyen Quang