UTDELING AV MÅNEDLIGE GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER- JUNI 2023

Etter en uke med månedlig gaveutdeling til fattige husholdninger var jobben fullført i dag 29.06.23. Takket være Phuc’sfonds medlemmer som har lagt alle andre ting på vent for å bringe lykke til vanskeligstilte. De er veldig flittige og har ofret seg mye for å sikre at gavene ble delt ut i tide.

Selv om samfunnet har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som har det veldig vanskelig. De lever et liv i nød og mangler valgmuligheter. Det er enorme klasseskiller. Dette er grunnen til » KET NGHIA YEU THUONG-CHEN COM AN TINH» programmet har eksistert siden juni 2012.

Hver måned vil hver husstand i vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Familier som har mindre enn to familiemedlemmer vil motta 600 000vnd, familier med tre eller flere vil motta 800 000vnd. Nå har vi 40 husholdninger i Thua Thien Hue som får månedlig støtte av Phuc’sfond gjennom «Chen COM An Tinh- Ket Nghia Yeu Thuong programmet.Hoved formålet vårt er å støtte folk som har følgende vanskelige livssituasjoner:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser.

Vi støtter hele veien til de klarer seg selv eller ikke trenger vår hjelp lenger. Hver måned er vi på besøk og deler ut gaver og ikke minst oppmuntring for å gi dem mer energi og tro på livet.
På vegne av Phuc’sfond sier vi hjertelig takk til velgjørere, sammen med dere kan vi lindre en del av den smerte og ensomhet som de fattige står i.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.