UTDELING AV STIPEND FEBRUAR 2022

Etter enn stressende måned med mange intense aktiviteter før nyttår, tok medlemmene i Phuc’sFond en periode med pause. I dag søndag 27/2-2022 er de tilbake til arbeidet. Våres oppgave i dag er å dele ut månedligs stipend til fattige elever.

Vi dro gjennom landsbyer for å besøke og delte ut månedligs stipend til fattige elever i de stedene som alltid har vært. De er 35 fattige og lærevillige elever som Phuc’sfond støtter gjennom «THAP SANG UOC MO « programmet .
Elevene er i følgende:
1. Foreldre har gått bort og bor med besteforeldre
2. En av foreldrene er død og andre er syke
3. En av foreldrene er syk og den andre arbeidsløs
4. De som står i fattige husholdninger listen
5. Andre spesielle situasjoner….
Hver måned får de besøk og 600.000vnd i stipend og de som har spesielle behov får 1.000.000vnd. De får også veiledning og oppfølging av fysisk helse. Vi støtter dem hele veien til de er ferdig med PTTBH undervisning, med håp om at de kan skaffe seg en utdannelse for en lysere fremtid.

I tillegg til stipendprogrammet deler vi også ut gaver til fattige husholdninger månedlig, mat pakke til fattige pasienter og organisere familie dag på veldedige senter, med faste utgifter månedlig fra 65-70 000 000vnd. Derfor trenger vi virkelig støtte fra dere slik at vi kan hjelpe uheldige folk og gi dem håp og tro på livet.

På vegne av Phuc’sFond så vil vi takke til sponsorer og bidragsytere som har hjulpet oss til å fullføre vår jobb.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc