UTDELING AV STIPEND FOR APRIL-2023

April i Hue er nesten sommer, temperaturen har økt til veldig varm og med litt regn i mellom føles det ubehagelig. Været er tøft, men det hindret ikke Phuc’sfonds medlemmer til å fullføre sine månedlig oppdrag.
Thap Sang Uoc Mo stipend støtter skolegang til fattige elever fra barneskole til videregående skole.

Stipend gjelder for barn som kommer fra ekstremt fattige familier og som derfor risikerer å droppe ut av skolen. Fra april i år har vi til sammen 65 fattige elever som støttes av Phuc’sfond, dette er et rekordtall for oss. Noen av dem har fått støtte av oss i over ti år allerede.
Stipendet gjelder for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står på listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden.

Hver måned får barna støtte 600 000 av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også skolesaker før skoleåret.

I tillegg til Thap Sang Uoc mo stipend har vi andre månedlige aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag senter, med utgifter 80.000 000 vnd i måned. Derfor trenger vi din støtte slik at vi har nok midler til å styrke vårt arbeid for fattige og for folk som faller utenfor.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.