BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’S FONDS FATTIGE FAMILIER – OKTOBER

Selv om samfunnet stadig har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som ikke har det bra. Det er enorme klasseskiller. Mange lever et liv preget av nød og mangel på valgmuligheter. Derfor opprettet Phuc’s fond med «Chen Com An Tinh» programmet. Programmet bidrar til de ekstremt fattige som trenger mest hjelp.
Hver måned vil hver husstand i slike vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Familier som har mindre enn to familiemedlemmer vil motta 600 000vnd, familier med tre eller flere vil motta 800 000vnd. De 40 husstandene støttes av oss helt til de klarer seg selv og
har følgende situasjoner:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser. Fortsett å lese →

UT DELING MATPAKKER TIL DE MEST TRENGENDE PASIENTER FOR OKTOBER.2022

I dag søndag 30/102022 har Phuc’s Fond med sponse fra familie til Nguyen van Du, Dương Hiền og Tuy Oanh Duong Thi vært på markedet for å handle og lage over 300 porsjoner mat så var vi på 2 sykehuset for å dele ut mer enn 300 matsporsjoner til de mest trengende som for tiden er under medisinsk behandling på sentralsykehuset i Hue, Vietnam.
Denne aktivitet har vidrevet siden mars 2012 med sponsing fra en vietnamesiske familie som bor i Brisbane, Australia, og hver måned har gruppen til Phuc’s Fond vært i aksjon. Tidlige om morgenen har de vært på markedet for å handle inn. Så lager de mat og pakke inn til over 300 porsjoner. Fortsett å lese →