OPPSTART MED BYGGING AV RENTVANNSYSTEM – ANDRE OG TREDJE RUNDE MED BEFARING OG OVEREKKELSE AV PENGER FOR BYGGEPROSJEKTER

I dag med sponsing av Linda Thuy var vi i A Vuong kommune for å bygge et offentlig toaletter til etniske minoriteter, samt på befaring og overrakte penger til følgende husene:
– Huset til A Lang Blop født 01.01.53 som bor i A Vuong kommune- Quang Nam.
– Huset til A Lang Hoor født 01.01.82 som bor i Fortsett å lese →

TREDJE RUNDE MED BEFARING OG OVERREKKELSE AV PENGER FOR BYGGEPROSJEKTER

Med hjelp av inntekter fra veldedighetskonsert i Hampton klarer vi å bygge 8 hus og 4 rentvannsystemer i år, dette er et rekord år med totalbudsjett på over 900.000.000vnd. I april og mai måned ble byggingen startet, og i dag var representanter for Phuc’sfond på besøk og overrekkelse av andre og tredje omgang til følgende prosjekter: Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV ÅTTENDE HUS-2024

03.05.24 var representanter for Phuc’sfond i Hue til stede i Vinh Thanh kommune for å starte bygging av et hus til Nguyen Cong Chi. Nguyen Cong Chi født 1979 og bor i Vinh Thanh kommune. Hans familie er en av de fattigste i kommunen. Han var snekker før, men ble syk og fikk dårlig helse etter en tragisk arbeidsulykke, og siden ble han ufør. Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV TREDJE HUS, 2024

Dette huset oppdaterte vi dere om for en stund siden, men byggingen startet ikke før i dag på grunn av forhold som måtte avklares med lokalregjeringen og det tok litt tid. Dette er huset til:
Ho Thi Ngan født 1990 og tilhører den etniske gruppen Co To. Hennes ektemann døde etter en periode med sykdom og etterlot seg kone og tre små barn. I tillegg måtte hun ta vare på svigerfar som er ufør og sitter i rullestol samt en svoger med mental sykdom. Uten fast jobb og med ustabile inntekter var det ikke så lett for henne å forsørge en familie med 6 medlemmer. Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV FEMTE HUS OG BEFARING AV BYGGEPROSJEKTER – 2024

I går startet vi med bygging av 2 hus, og i dag fortsatte vi med den femte huset som tilhører:
Ho Thi La Lai født i 1985, huntilhører Van Kieu etnisk minoritet og bor nå i Ly Ton landsby, Dakrong- Quang Tri. Hennes mann døde for 2 år siden etter en periode med sykdom, derfor ble hennes liv som allerede var vanskelig fra før enda tøffere. Nå er hun alenemor med 2 barn, med ustabil inntekt mangler de ofte mat i hverdagen. Hennes hus ble tatt av flommen og feid bort ned elva. Naboene hadde dyp medfølelse så de satte opp et lite midlertidig sted for dem som ly, men nå er det ødelagt og råttent. Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV SJETTE OG SYVENDE HUS – 2024.

Etter oppstart av flere hus og vannsystemer i Thua Thien Hue og Quang Tri, forsetter vi med følgende to hus til:
1, A lang Blop født 1953 tilhører Co Tu etnisk gruppe. Hans første kone døde for 10 år siden, etter det giftet han seg på nytt i igjen, men de har ingen felles barn. Alle barna fra tidligere ekteskap var blitt voksne og flyttet ut alle sammen og de har ikke så bra selv. Fortsett å lese →

TILDELING AV FJERDE OG FEMTE HUS OG RENTVANNSYSTEM AV BYGGE PROSJEKTER I 2024

Vi har kartlagt og plukket ut de som har størst hjelpebehov på følgende steder:
1.RENTVANNSYSTEM.
A Rong landsby, Dakrong kommune ligger i høylandet i nær grensen mot Laos, og har 91 husstander med 455 innbyggere. Alle tilhører PA etnisk minoritet og 65 % av innbyggerne lever i fattigdom. Hovedvannkilden til daglig bruk er fra bekker som ligger 2 km unna boligområder. Bekken har ofte lite vann i tørketiden og mye forurensing fra Xe Pon-elva på grunn av gjødsling av jordbruksarealer. For å hjelpe folk her å få tilgang til ren vannkilde sponset ektefelle Ky Nguyen- Tram og deres venner i Hampton et rentvannsystem.
FJERDE HUS. Fortsett å lese →